Trà nhài hoa cam thảo

70,000

  • Hương của trà nhẹ nhàng.
  • Vị đặc trưng thanh mát của trà.
  • Mỗi hộp 7 gói túi lọc.
  • Mỗi ngày sử dụng một gói.
Trà nhài hoa cam thảo

70,000